ESPRIT виправдає не тільки ваші очікування, але й ваші інвестиції

У сучасному виробництві верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) відіграють важливу роль у забезпеченні ефективності, точності та продуктивності виробничих процесів.

ESPRIT від компанії HEXAGON — одна з найпопулярніших систем комп’ютерно-автоматизованого проєктування (CAM), яка надає спеціалістам низку переваг та інструментів для оптимізації процесу програмування верстатів з ЧПК.

ESPRIT — це інноваційна система CAM, яка революціонізує процес метало­обробки на верстатах з ЧПК. Завдяки своїм передовим функціям і потужним можливостям дане програмне забезпечення відкриває нові перспективи для виробництва високоякісних деталей з різноманітних металів і сплавів, компо­зитів та інших матеріалів.

ESPRIT підтримує всі процеси обробки на верстатах будь-якої існуючої кон­фігурації, охоплюючи повний спектр операцій та стратегій, а саме:к

  • токарно-фрезерна обробка та багатозадачність для безперервного 2–5‑осьового фрезерування;
  • поздовжнє точіння та різноманітна функціональність обробки по осі B;
  • 2–5‑осьове фрезерування;
  • електроерозійна 2–5‑осьова обробка та «поворот-і-пропалювання»;
  • високошвидкісні 3-, 4‑та 5‑осьові стратегії обробки;
  • рішення для мультишпиндельної та мультиревольверної обробки.

ESPRIT підтримує не тільки всі типи вер­статів, але і надає повний набір функцій для кожного процесу обробки, дозволяючи за­мовникам використовувати максимальні можливості верстата та бути впевненими, що інвестиції в обладнання виправдані на 100 %.

Однією з головних переваг даної системи є можливість зменшення часу, витраченого на підготовку виробництва, завдяки вбудо­ваним інструментам автоматичної генерації обробки та її оптимізації.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача

ESPRIT пропонує інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс користувача, який полег­шує роботу технолога-програміста. Доступне меню, інструменти та налаштування дозво­ляють ефективно створювати та редагувати програми для верстатів з ЧПК. Це особливо корисно для початківців, оскільки допомагає швидко засвоїти основи системи та почати працювати.

Інтеграція із CAD-системами

ESPRIT легко інтегрується в популярні системи комп’ютерного проєктування (CAD), що дозволяє технологам-програмістам пра­цювати зі своїми власними моделями безпо­середньо в середовищі ESPRIT. Це спрощує процес перетворення CAD-моделей у про­грами для верстатів з ЧПК та забезпечує біль­шу точність і налагоджену спільну роботу між різними департаментами виробництва.

Підвищення продуктивності

ESPRIT відкриває нові горизонти у пла­нуванні й оптимізації процесу металооброб­ки. Система пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, який дозволяє лег­ко створювати та редагувати операції об­робки. Більше того, ESPRIT використовує пе­редові алгоритми оптимізації для мінімізації часу циклу та максимізації продуктивності верстата. Це дозволяє виробникам ефектив­но використовувати свої ресурси та змен­шувати витрати на виробництво.

Моделювання та симуляція

ESPRIT надає інструменти для моделю­вання та симуляції процесу обробки. Зав­дяки цим можливостям виробники можуть візуалізувати й аналізувати кожну операцію перед початком фізичного виробництва. Це дозволяє виявляти можливі проблеми, уни­кати дефектів та зменшувати час, затрачений на налагодження верстата.

Висока точність та якість деталей

Завдяки передовій технології обробки ESPRIT забезпечує високу точність та якість виготовлених деталей. Система пропонує широкий спектр інструментів та стратегій різання, що дозволяють досягти оптималь­ного рівня обробки для кожного типу деталі та властивостей матеріалу. ESPRIT також вра­ховує особливості конструкції та можливості верстатів, що забезпечує оптимальне вико­ристання їх потенціалу.

Висока гнучкість та адаптивність

ESPRIT є універсальною CAM-системою, яка дозволяє розробляти керуючі програми для найрізноманітніших верстатів. Це дає можливість виробникам працювати з різними типами обладнання та легко переключати­ся між ними, зберігаючи при цьому високий рівень продуктивності. Крім того, ESPRIT під­тримує широкий спектр форматів CAD/CAM, що дає змогу використовувати систему разом з іншими програмними продуктами.

Великий вибір стратегій обробки

ESPRIT надає широкий спектр стратегій обробки для різних видів операцій на вер­статах з ЧПК. Технологи-програмісти можуть обрати оптимальні інструменти та налаш­тувати параметри обробки з урахуванням конкретних вимог та особливостей виробництва. Варіанти включають фрезерування як на площині, так і просторову, токарну обробку, свердління, розгортання та багато інших. Це дає змогу технологам-програмі­стам досягати максимальних продуктивності та якості отриманих деталей.

Технічна підтримка

Компанія HEXAGON забезпечує високий рівень технічної підтримки ESPRIT для своїх користувачів, що дозволяє їм зв’язатися з фа­хівцями онлайн зі своїми проблемами чи за­питами. Це можна зробити через вебпортал, електронну пошту або телефон. Така форма взаємодії дозволяє в найкоротші строки от­римати відповіді на ваші запитання. Все це актуально і для українського офісу, який пра­цює на теренах нашої держави з 2010 року.

HEXAGON регулярно випускає оновлен­ня для ESPRIT, щоб поліпшити функціональ­ність, виправити помилки та врахувати нові технологічні тенденції. Користувачі отриму­ють доступ до нових версій, які можна заван­тажити з офіційного вебсайту або отримати через систему оновлень ESPRIT. Компанія надає користувачам доступ до різних на­вчальних матеріалів, таких як посібники, ві­деоуроки та онлайн-курси, які допомагають ознайомитися з різними аспектами системи та поліпшити навички програмування.

Загалом, ESPRIT дозволяє значно зменшити час, витрачений на підготовку та програмування виробництва деталей, забезпечує оптимальні рішення для різ­них типів обробки та допомагає підвищи­ти продуктивність та якість виробництва. Вона є невід’ємним потужним інструмен­том для металообробних підприємств, які оснащені верстатами з ЧПК.

Прочитати статтю можна також на сайті журналу “Обладнання та Інструмент для Професіоналів”.

Завантажити статтю можна за посиланням

Для отримання додаткової інформації про ESPRIT в Україні:

ТОВ «ТВІСТ ІНЖИНІРИНГ»

49038, м. Дніпро

Тел. +38 056 7320767

common@twist.dp.ua