Відповідь Hexagon на гуманітарну кризу в Україні

Гуманітарна криза, яку спричинило вторгнення в Україну, стосується всіх нас. У Hexagon нашим головним пріоритетом є захист наших співробітників та їхніх сімей у країні та надання підтримки всім колегам у регіоні, які постраждали від вторгнення.

Будучи частиною світової бізнес-спільноти, яка прагне дипломатичного врегулювання та якнайшвидшого припинення військових дій, ми призупинили весь експорт ліцензій на обладнання та програмне забезпечення до Росії, виходячи за рамки чинних санкцій та ембарго.

Для подальшої підтримки гуманітарних зусиль в Україні та надання притулку біженцям Hexagon пожертвував 500 000 євро, які будуть порівну розділені між двома організаціями: «Лікарі без кордонів» і UNHCR (Верховний комісар ООН у справах біженців). Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту наших співробітників та мінімізації ризиків, пов’язаних з постачанням продуктів та послуг нашим клієнтам.

Ми сподіваємося на швидке вирішення кризи.

Джерело див. за посиланням

___

Гуманитарный кризис, последовавший за вторжением в Украину, затрагивает всех нас. В Hexagon нашим главным приоритетом является защита наших сотрудников и их семей в стране и оказание поддержки всем коллегам в регионе, пострадавшим от вторжения.

Являясь частью мирового бизнес-сообщества, стремящегося к дипломатическому урегулированию и скорейшему прекращению военных действий, мы приостановили весь экспорт лицензий на оборудование и программное обеспечение в Россию, выходя за рамки действующих санкций и эмбарго.

Для дальнейшей поддержки гуманитарных усилий в Украине и предоставления убежища беженцам Hexagon пожертвовал 500 000 евро, которые будут поровну разделены между двумя организациями: «Врачи без границ» и UNHCR (Верховный комиссар ООН по делам беженцев).

Мы предпринимаем все необходимые шаги для защиты наших сотрудников и минимизации рисков, связанных с поставкой продуктов и услуг нашим клиентам.

Мы надеемся на быстрое разрешение кризиса.

 

Источник см. по ссылке